Счетоводният консултинг е услуга насочена към създаването
на бизнес планове, одитиране и счетоводство с цел цифрите в даденото предприятие да покрият очакванията на мениджърите и персонала, като резултати.