Подбор и селектиране на персонал
Ние ще ви подберем персонала от който се нуждаете, според вашите нужди чрез задълбочен анализ на вашата дейност, за всяка една сфера и категория във вашето дружество. Селектираният персонал ще покрива всички ваши нужди по компетентност на базата на извършения анализ и тестове от наша страна. Добре подбрания и селектиран персонал по компетентност, ще задоволи вашите изисквания.

Обучения
Ние ви предлагаме програма за обучение на персонал, която е разработена от нашите специалисти и е комбинация от психология и търговски поведенчески модели. За да бъде успешен всеки един кадър, емоциите и неговата интелигентност трябва да бъдат култивирани. Обучението ще помогне на вас и съответно на вашите работници, да придобият умения с които да се доизграждат добрите практики във вашето дружество, като по този начин крайната цел е да се премахнат конфликтните и дефектните взаимоотношения в екипа. За всеки един е необходимо чрез обучението, което предлагаме, освен да развие комуникационни, търговски и колегиални взаимоотношения, най-важното е да осъзнае мястото си в структурата на дружеството.

Побутване (нъдж)
Побутване (нъдж) е сбор от психология, политически теории и икономика в сферата на потреблението. Чрез побутване (нъдж) ще въздействаме на хората да вземат такива решения, които не са базирани на анализа на причинно- следствените връзки. Вземането на дадено решение е подбутване на хората към определена цел. Сферите в които може да се приложи побутване (нъдж) е намаляване на рисковото поведение в работната среда, събиране на задължения, опазване на околната среда и рециклирането, изграждане на навици за здравословен начин на живот, жажда за нови знания и усъвършенстване.