Това е услуга изцяло насочена към мениджърите на предприятието, която помага на мениджърите на предприятието да вземат правилните управленчески решения.
В платформата сме интегрирали изкуствен интелект, който предлага варианти за безпристрастно взимане на решения, тъй като съвестта в дадения момент се явява лош съветник, а изкуствения интелект няма емоции.

Тази платформа е иновативна за българския и европейския пазар, предлага на мениджърите освен управление и преодоляване на всякакъв вид рискове с контрагенти и клиенти.
Светът в който живеем днес е хаотичен и именно чрез безпристрастна система се взимат най-добрите решения. За целта ние въвеждаме всички данни и показатели на даденото предприятие, като резултат получаваме разрешение на проблемите.

Освен използването на изкуствен интелект, също така ползваме духовни практики и методи чрез ментална и духовна медитация, мениджърите получават прозрение, но то като отговор съгласно нашето обучение ще съвпада с безпристрастния анализ на нашата управленческа платформа.